Niektóre z organizacji, z których przedstawicielami nawiązywaliśmy kontakt w ostatnich 4 latach:

 • Ernst&Young
 • KPMG
 • IBM
 • CIMA
 • PZU
 • Employer Branding Institute
 • Polski Holding Rekrutacyjny
 • NERAIDA

 

 • Małopolski Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli
 • Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
 • Liga Odpowiedzialnego Biznesu
 • Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
 • Fundacja Kronenberga
   

 • CITTRU UJ
 • Biuro Karier UJ oraz inne Biura Karier z terenu całej Polski
 • Punkt Konsultacyjny KSU Politechnika Krakowska
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

 

 • Rada Kół Naukowych UJ
 • Koło Naukowe MERITUM
 • Koło Naukowe Index
 • Koło Naukowe Progress
 • Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Forum Studentów AEGEE-Kraków
 • BEST
 • Forum Młodych PKPP Lewiatan

 

 • Radiofonia
 • Radio 17
 • Do Celu
 • dlastudenta.pl
 • studentnews.pl

 

i inni