Misja i cele KNS

Misja:

1. Umożliwienie aktywnego rozwoju członkom poszukującym ‘czegoś więcej'.
2. Aktywacja i organizacja osób z inicjatywą.
3. Pomoc w pogłębianiu wiedzy w dziedzinach zarządzania, ekonomii, marketingu i innych pochodnych.

Główne cele:

1. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych
2. Poszerzanie wiedzy w zakresie tematyki studiów (i nie tylko ...)
3. Propagowanie świadomości o możliwościach i szansach stwarzanych przez podjęte kierunki studiów.