Nasza siedziba

Adres
ul. prof. St. Łojasiewicza 4, pok. nr 3.355
30–348 Kraków

Koło Naukowe STRATEG

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński

III Kampus UJ
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Pokój nr 3.355.

W przesyłkach pocztowych prosimy o dopisek:
"Koło Naukowe STRATEG, sekretariat Instytutu Ekonomii i Zarządzania"